O firmie

Arti-Bau sp. z o.o. jest pierwszą na Dolnym Śląsku Cyfrową Drukarnią Etykiet na roli.

Oferowana przez nas technologia, oparta o cyfrowy druk na wąskiej wstędze, pozwoli Państwu, między innymi:

  • zamawiać etykiety w nakładach niezbędnych do realizacji bieżącej produkcji, bez konieczności tworzenia stanów magazynowych i zamrażania własnych środków finansowych,
  • zamawiać etykiety na niskie, okazjonalne nakłady produkcyjne (akcje promocyjne, testowe wersje opakowań),
  • zamawiać etykiety personalizowane,
  • wdrukowywać dodatkowe informację na etykiety już wydrukowane, skonfekcjonowane ze ściągniętym ażurem.

Nasz druk powstaje w oparciu o atramenty UV, dzięki czemu kluczową cechą naszych produktów jest ich wytrzymałość. Odbitki suszone UV są bardzo trwałe, odporne na czynniki atmosferyczne, mechaniczne, chemiczne (takie jak ropa naftowa i jej pochodne).

Jeśli szukacie Państwo alternatywy dla wysokonakładowego druku fleksograficznego i kompleksowej obsługi Państwa zamówienia – zapraszamy do współpracy.

Dotacje

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020:

Tytuł projektu: „Transfer nowej technologii hybrydowej podstawą rozwoju Arti-Bau „

Oś Priorytetowa: 1.Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie: 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP
Poddziałanie: 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny
Schemat: 1.5.A Wsparcie innowacyjności projektowej i procesowej MŚP
Nr wniosku o dofinansowanie: RPDS-01-05-01-02-0097/16

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013:

Tytuł projektu: „Produkcja etykiet i innych nośników informacji oparta o technologie układów cyfrowych podstawą rozwoju i wzrostu konkurencyjności Arti-Bau Sp. z o.o.”

Oś Priorytetowa 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw.
Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat 1.1.A1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Regionalną Strategią Innowacji (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)
Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPDS.01.01.00-02-072/12

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013:

Tytuł projektu: „Wzmocnienie potencjału Arti-Bau sp. z o.o. poprzez wdrożenie SZJ ISO 9001”

Oś Priorytetowa: 1.Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
Działanie: 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenie Biznesu
Schemat: 1.2.A Dotacje na doradztwo dla MŚP
Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPDS.01.02.00-02-054/12